380 738 258 info@detskydomovhp.cz
Tisková mluvčí jihočeské Policie

Tisková mluvčí jihočeské Policie

Tisková mluvčí jihočeské Policie Tisková mluvčí jihočeské Policie na debatě v naší škole Škola si je vědoma, že nárůst projevů rizikového chování v populaci mládeže a dětí školního věku je závažným celospolečenským problémem s dopady jak na život a individuální osud...
Řemeslo- zpět do minulosti

Řemeslo- zpět do minulosti

Řemeslo- zpět do minulosti Řemeslo- zpět do minulosti Stará řemesla jsou dnes součástí dědictví, které nám zanechaly generace předků. Jsou vzpomínkou na každodenní nelehký život našich pradědů, na jejich důvtip, úctu k přírodě i lidským výtvorům a na jejich...
Tematický den – LAND – ART

Tematický den – LAND – ART

Tematický den - LAND – ART Tematický den – LAND – ART Tento tematický den byl věnován uměleckému směru Land art. Nechali jsme se inspirovat již hotovými díly, na kterých jsme si ukázali, co tento umělecký směr představuje a co to vlastně Land art je. Land art...
Tematický den Bezpečná cesta do školy

Tematický den Bezpečná cesta do školy

Tématický den Bezpečná cesta do školy Tematický den „Bezpečná cesta do školy“ byl určen pro žáky celé školy. Žáci se seznámili se základními pravidly bezpečného chování na ulici a pozemních komunikacích. V úvodu shlédli prostřednictvím interaktivní tabule prezentaci,...
Poznej sám sebe

Poznej sám sebe

Poznej sám sebe Poznej sám sebe V pátek 23. června se uskutečnil celoškolní projekt nazvaný „Poznej sám sebe“, který se nesl v indiánském duchu. Ráno jsme se všichni sešli v tělocvičně na indiánském sněmu, abychom si společně zatančili a dověděli se, jaké úkoly budeme...