380 738 258 info@detskydomovhp.cz
Často kladené otázky
V jakém věkovém rozmezí máme děti?
Věk dětí umístěných do Dětského domova je dán legislativně rozmezím od 3 do 18 let popřípadě až do 26 let, pokud děti studují.
Proč jsou děti umístěny v dětském domově?
Důvody pro odebrání dětí z rodiny jsou různé: dlouhodobě sociálně nevýhodné prostředí, nerespektování autority rodičů či učitelů, náhlé změny v rodině (která pak není schopna zajistit všechny potřeby dítěte), nebo jen rodiče neměli v srdci dostatek lásky pro své dítě …
Mohou se děti stýkat s biologickou rodinou?
Smyslem naší práce je kontakt s rodinou neustále podporovat. Kde tyto vazby nejsou narušeny, je to snadné. Pokud však dítě žádný kontakt s rodinou nemá, je na práci pedagoga, pokusit se o nápravu, ne vždy je to ovšem možné a žádoucí. Jedná se o naprosto individuální a specifickou pomoc u každého dítěte.
Kdy odcházejí děti z dětského domova?
Z našeho domova odcházejí děti zpátky do rodiny, pokud již pominuly důvody pro jejich umístění do ústavní péče. Bránou ke svévolnému žití je také dovršení plnoletosti, to však bývá mnohdy úskalím, protože děti ještě nebývají vyučené. Pokud mají zájem dokončit profesní přípravu, a jsou plnoletí, mohou u nás zůstat na tzv. Dohodu o pobytu, kdy však musejí stále dodržovat pravidla domova. Po ukončení studia pak odcházejí.
Přecházejí děti do jiné formy náhradní péče?
Ano, některé děti mohou jít do pěstounské péče či adopce, tento proces však není jednoduchý a jsou zde zainteresováni odborníci, kteří spolupracují pro nejlepší zájem každého takto „volného“ dítěte.
Dostávají děti peníze, se kterými mohou volně nakládat?
Kapesné dětí je měsíční a částka je stanovena zákonem (§ 31 Zákon č. 109/2002 Sb.), například děti od 15 let mohou měsíčně dostat až 450 Kč. S touto částkou si svévolně nakládají a hospodaří.
Jak tráví děti běžný den?
Den má svůj pevný režim. Nijak se však neliší od klasické rodiny s dětmi. Je potřeba udělat úkoly, kouknout se na učení, užít si pěkné aktivní odpoledne, večer poklidit své osobní věci, vzájemně si pomoct při přípravě večeře a po hygieně se (třeba i se žehličkou v ruce) podívat na pěkný film

Každý den, (i měsíc) se podrobují povinnému Školnímu vzdělávacímu programu Dětského domova na daný rok. Musí tak splňovat určité režimové prvky, které však vycházejí z běžných každodenních činností, ty jsou ale v režii speciálních pedagogů.

Co se děje s dětmi po odchodu z DD?
Naše podpora je všestranná, pokud jsou děti vyučené, pomáháme jim především najít uplatnění v novém zaměstnání. Zajištění bydlení je žádoucí jen pokud se děti nevracejí do své rodiny. Při hledání ubytování se obracíme na možnosti Chráněného bydlení, Domy na půl cesty apod. Existují nadace, které se na hledání bydlení pro tyto děti přímo zaměřují. Děti od nás neodcházejí s úplně prázdnýma rukama, dostávají i finanční podporu (rozmezí minimální mzdy až do maximální výše peněžitého příspěvku 25000,- tyto částky jsou pěvně dané zákonem) Odchodem dítěte však naše práce nekončí, stále jsme tady pro něho jako poradci či pomocníci, v mnohdy nelehkých situacích. Zpětná vazba je důležitá pro každou práci, zde to platí několikanásobně.
Jak mohu dětem z dětského domova pomoci?
Forma pomoci může být různorodá. Věcné dary, zcela jistě zajistí úsměv a radost našich dětí, z pozvání a ze zprostředkování zajímavé akce budou mít pěkný zážitek. Z dobré rady budou čerpat v životě. S pomocí realizovat si vlastní bydlení či přednostním zaměstnáním těchto dětí, budou tak moci zajistit jednou své vlastní rodiny.

Přečtěte si školní řád

Jak to u nás vypadá ?

Život v dětském domově