380 738 258 info@detskydomovhp.cz

Úřední deska

Dětský domov, Základní škola a Školní jídelna, Horní Planá

Projekty EU

EU peníze školám

Pro inovaci a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT naši pedagogové vytvořili v rámci projektu EU peníze školám šablony k následujícím tématickým oblastem:

Zeměpis pro7.r. a 8. r.

ICT2-I-1 až ICT2-I-20

Dějepis pro 7.r.

ICT2-I-21 až ICT2-I-40

Český jazyk pro I. st.

ICT2-I-41 až ICT2-I-60

Přírodopis pro 7.r. a 8.r.

ICT2-II-1 až ICT2-II-20

Dějepis pro 8.r.

ICT2-II-21 až ICT2-II-40

Matematika pro I. stupeň

ICT2-II-41 až ICT2-II-60

Zeměpis 9.r.

ICT2-III-1 až ICT2-III-20

Dějepis 9.r.

ICT2-III-21 až ICT2-III-40

Přírodní vědy pro I. st.

ICT2-III-41 až ICT2-III-60

Všechny výše uvedené šablony jsou určeny pro žáky s LMP.

 

Logo EU Investice do vzdělání
Logo EU Peníze školám
Logo Informační systém prevence rizikového chování