1

Úřední deska

Veřejné zakázky | Volná pracovní místa | Projekty EU

Úřední deska

Výsledky voleb do školské rady

Veřejné zakázky

2.8.Rozhodnutí o výběru nejvho.nabídky-2023-Budova čp.40-drobné opravy budovy

1.8.Rozhodnutí o výběru nejvho.nabídky-2024-Budova čp.40-dřevěné pergoly

Rozhodnutí o výběru nejvýhodnější nabídky Budova č. p. 40 – drobné opravy

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky Budova č. p. 115 – rekonstrukce školní jídelny + sociálního zařízení + chodbičky před školní jídelnou

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky „Obnova vybavení centrální kuchyně – dodávka sporáku a průchozí myčky s příslušenstvím“

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky „Budova č. p. 40 – oprava schodišťového prostoru, zhotovení světlovodu na 9. RB a výměna obkladů stěn za postelemi“

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky -VZMR“Oprava elektrických rozvodů včetně výměny svítidel v podkroví budovy čp. 115

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky „Výkon TDS a KBOZP na stavbě čp. 115“ v r. 2019

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky – „Dodávka osobního motorového vozidla“

Oprava říms vstupní strany fasády u budovy čp.40 Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky „Dodávka a výměna ohřívačů teplé vody v budově čp. 40

Veřejná zakázka – Dodávka a výměna tlakové nádoby

Veřejná zakázka malého rozsahu – rozhodnutí

Volná pracovní místa

Přijmeme pracovníka na uvolněnou pozici vychovatele, bližší informace podá personální a mzdové účetní paní Jitka Verešové, tel: 380 738 328, nástup 1. 4. 2022

Projekty EU

EU peníze školám

 

Pro inovaci a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT naši pedagogové vytvořili v rámci projektu EU peníze školám šablony k následujícím tématickým oblastem:

Zeměpis pro7.r. a 8. r.

ICT2-I-1 až ICT2-I-20

Dějepis pro 7.r.

ICT2-I-21 až ICT2-I-40

Český jazyk pro I. st.

ICT2-I-41 až ICT2-I-60

Přírodopis pro 7.r. a 8.r.

ICT2-II-1 až ICT2-II-20

Dějepis pro 8.r.

ICT2-II-21 až ICT2-II-40

Matematika pro I. stupeň

ICT2-II-41 až ICT2-II-60

Zeměpis 9.r.

ICT2-III-1 až ICT2-III-20

Dějepis 9.r.

ICT2-III-21 až ICT2-III-40

Přírodní vědy pro I. st.

ICT2-III-41 až ICT2-III-60

Všechny výše uvedené šablony jsou určeny pro žáky s LMP.

 

Logo EU Investice do vzdělání
Logo EU Peníze školám
Logo Informační systém prevence rizikového chování