DOUČOVÁNÍ ŽÁKŮ ŠKOL

Na naší škole probíhá REALIZACE INVESTICE 3.2.3. NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY

Název programu: Doučování žáků škol

Cílem programu je zajistit přednostní doučování dětem, žákům, kterým hrozí školní neúspěch či v extrémním případě vypadnutí ze vzdělávání. Došlo u nich také k vážnému zhoršení výsledků vzdělávání. Sledován je nejen prospěch, ale také základní přehled o tématech, schopnost navázat na další očekávané znalosti. Investice reaguje také na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie Covid-19. Zařazení žáci musí splňovat určitá kritéria.

Výsledkem je eliminovat možné školní neúspěchy žáků plynoucí z různých důvodů, např. koronakrize.