1

Dětský domov a základní škola Horní Planá

EU peníze školám

Pro inovaci a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT naši pedagogové vytvořili v rámci projektu EU peníze školám šablony k následujícím tématickým oblastem:

Zeměpis pro7.r. a 8. r.
ICT2-I-1 až ICT2-I-20
Dějepis pro 7.r.
ICT2-I-21 až ICT2-I-40
Český jazyk pro I. st.
ICT2-I-41 až ICT2-I-60
Přírodopis pro 7.r. a 8.r.
ICT2-II-1 až ICT2-II-20
Dějepis pro 8.r.
ICT2-II-21 až ICT2-II-40
Matematika pro I. stupeň
ICT2-II-41 až ICT2-II-60
Zeměpis 9.r.
ICT2-III-1 až ICT2-III-20
Dějepis 9.r.
ICT2-III-21 až ICT2-III-40
Přírodní vědy pro I. st.
ICT2-III-41 až ICT2-III-60

Všechny výše uvedené šablony jsou určeny pro žáky s LMP.