1

Ian Long osobně a to u nás 

Ian Long osobně a to u nás 🙂

BLOBs – interaktivní workshop vedený jeho autorem Ienem Longem, aneb seznámení pedagogů s možností využití nástrojů BLOB ve výuce i výchově.

IAN LONG – světově proslulý britský lektor a kouč, autor legendárních „duchů na stromě“ (BLOB TREE) a stovek dalších projektivních obrázkových nástrojů.

Takovou vzácnou návštěvu jsme přivítali v naší škole při dětském domově.

Nástroje, které Ian spolu se svým kolegou psychologem Pipem Wilsonem vytvářil, a z nichž některé jsou dobře známy i v ČR, využívá ve Velké Británii více než polovina škol, Blobs používá více než 3 miliony profesionálů ve více než 100 zemích světa.

BLOBY lze velmi dobře použít v pedagogické diagnostice, v prevenci rizikového chování, ve výchově a vzdělávání, v podpoře individuálního wellbeingu a budování bezpečného klimatu tříd. Bloby jsou vhodné pro všechny věkové skupiny dětí.

Naprosto bezprostřední a srdečný Ian nás všechny překvapil všestranností, variabilitou a neuvěřitelnými možnostmi využití blobů a také svými vlastními zkušenostmi. Měli jsme jedinečnou příležitost získat osvědčené metodiky pro práci se třídou i jedincem. Obohatit se o funkční pedagogický nástroj tak mohl každý pedagog našeho zařízení.

Jak píše Ian: „workshopy pomohou účastníkům naučit se používat nástroje Blob k otevření rozhovorů o pocitech. Tyto nástroje používají na celém světě učitelé, zdravotníci, kouči, sociální pracovníci, psychologové a manageři. Existuje mnoho typů vizuálních diskusních nástrojů, které děti, dospívající a dospělí považují za užitečné jako rámec pro práci na problémech jako jsou úzkost, duševní zdraví, emoční inteligence, odolnost, zvládání hněvu, deprese, emoční gramotnost atd.“

Více na: www.czechblobinstitute.cz, www.azhelp.cz

 

Děkuji za profesní příležitost, Jana Šlechtová