380 738 258 info@detskydomovhp.cz

Akce školy

Tak trochu „MULTIKULTI“ U NÁS VE ŠKOLE

Tak trochu „MULTIKULTI“ U NÁS VE ŠKOLE

Tak trochu „MULTIKULTI“ U NÁS VE ŠKOLE Naše organizace byla zapojena do projektu Edison, jehož partnerem je mezinárodního organizace AIESEC. V rámci školy byli naši žáci zapojeni do týdenního projektu studentů ze čtyř zemí – GRUZIE, RUSKA, BĚLORUSKA a ARMÉNIE. Pestrý...

číst více
Tisková mluvčí jihočeské Policie

Tisková mluvčí jihočeské Policie

Tisková mluvčí jihočeské Policie na debatě v naší škole Škola si je vědoma, že nárůst projevů rizikového chování v populaci mládeže a dětí školního věku je závažným celospolečenským problémem s dopady jak na život a individuální osud jednotlivců a rodin, tak...

číst více
Řemeslo- zpět do minulosti

Řemeslo- zpět do minulosti

Řemeslo- zpět do minulosti Stará řemesla jsou dnes součástí dědictví, které nám zanechaly generace předků. Jsou vzpomínkou na každodenní nelehký život našich pradědů, na jejich důvtip, úctu k přírodě i lidským výtvorům a na jejich vynalézavost, s jakou si dokázali...

číst více
Tematický den – LAND – ART

Tematický den – LAND – ART

Tematický den - LAND – ART Tento tematický den byl věnován uměleckému směru Land art. Nechali jsme se inspirovat již hotovými díly, na kterých jsme si ukázali, co tento umělecký směr představuje a co to vlastně Land art je. Land art v překladu znamená zemní umění...

číst více
Tematický den Bezpečná cesta do školy

Tematický den Bezpečná cesta do školy

Tematický den „Bezpečná cesta do školy“ byl určen pro žáky celé školy. Žáci se seznámili se základními pravidly bezpečného chování na ulici a pozemních komunikacích. V úvodu shlédli prostřednictvím interaktivní tabule prezentaci, kde si zopakovali pravidla silničního...

číst více
Poznej sám sebe

Poznej sám sebe

Poznej sám sebe V pátek 23. června se uskutečnil celoškolní projekt nazvaný „Poznej sám sebe“, který se nesl v indiánském duchu. Ráno jsme se všichni sešli v tělocvičně na indiánském sněmu, abychom si společně zatančili a dověděli se, jaké úkoly budeme plnit. Ve svých...

číst více
Tématický den – EVVO – Naše příroda

Tématický den – EVVO – Naše příroda

Tématický den – EVVO – Naše příroda Další tématický den proběhl ve středu 14.června. Třídy – respektive družstva – vyrazila na trasu s mapou, ve které bylo zakresleno všech 20 soutěžních úkolů. A také s hrací kartou, do které zapisovali všechny odpovědi. Postupně...

číst více
ZÁPIS DĚTÍ DO 1. ROČNÍKU  PRO ŠKOLNÍ ROK 2017/2018

ZÁPIS DĚTÍ DO 1. ROČNÍKU PRO ŠKOLNÍ ROK 2017/2018

ZÁPIS DĚTÍ DO 1. ROČNÍKU PRO ŠKOLNÍ ROK 2017/2018 ZÁPIS SE KONÁ VE STŘEDU 5. DUBNA 2017 OD 14.00h DO 15.00h VE ŠKOLE V ULICI ŠVERMOVA 115 S SEBOU: DOPORUČENÍ SPC K ZAŘAZENÍ DO ŠKOLY RODNÝ LIST DÍTĚTE OBČANSKÝ PRŮKAZ ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ Mgr. Jan...

číst více