380 738 258 info@detskydomovhp.cz

Ohlédnutí za distanční výukou v Dětském domově

Od 5. října 2020 se i u nás vzdělávají děti formou distanční výuky. S učiteli základní školy komunikují prostřednictvím Skype a já si velmi cením přístupu učitelů základní školy v Horní Plané, stejně jako vychovatelů v dětském domově, kteří se ze dne na den museli přizpůsobit novým podmínkám.

I odpoledne je zpracování školních úkolů a nové látky závislé na přístupu dětí k počítačům a kvalitnímu pokrytí WiFi signálem. Možnosti distanční výuky v dětském domově jsou velmi specifické a podobně jako většina rodičů již vyhlížíme dobu, kdy se plně rozběhne školní výuka.

Na uplynulé týdny však nemusíme pohlížet pouze s úlevným pocitem, že vše zlé pominulo. Mnoho kolegů potvrzuje, že až tento krizový stav je přiměl k vážné úvaze nad tím, jaké jsou skutečné potřeby dětí a jaký přístup pedagogů ke vzdělání přináší dětem trvalý užitek. Lépe jsme mohli pochopit, jak děti o světě přemýšlejí, co umí lépe než my a co ze světa dospělých naopak postrádají. Každý den jsme se mohli přesvědčit o tom, jaký význam v životě dítěte i dospělého člověka má odvaha, motivace a respekt.

V době, kdy bylo nejvíce potřeba využít počítačovou techniku, k nám doputovalo 16 notebooků, které darovali lidé v rámci výzvy „darujnotebook“. Rychlost pomoci hrála velkou roli. Všichni dárci mě požádali, abych jejich jména nikde neuváděl a zdržel se sponzorských oficialit. Přesto jsem hledal cestu, jak bych jim poděkoval a zprostředkoval informace o tom, jak bylo s jejich darem naloženo. Rozhodujícím hlediskem je záměr zachovat účelu daru. Proto jsme se rozhodli, že každý notebook najde své konkrétní dítě, kterému v budoucnosti kromě vzdělávání poslouží i k osobnímu využití.

Děkujeme všem za podporu.

Mgr. Jan Urban, ředitel DD, ZŠ a Šj Horní Planá