Zapojení se do výsadby stromů

Zapojení se do výsadby stromů

V rámci environmentální výchovy vzdělání a osvěty jsme se zapojili do výzvy Spolku Stifterův park. Při pracích související se sázením stromů, které městu Horní Planá věnovala organizace Sázíme stromy, jsme pomáhali nosit vodu a stromy na Dobré vodě zasadit. Své poznatky jsme využili v rámci výuky v mezipředmětových vztazích – pracovní vyučování, prvouka, přírodověda, zeměpis apod. Žáci si vyzkoušeli, jakou práci dá strom zasadit, jsou si vědomi jeho křehkosti a důležitosti pro každého z nás.

Jana Šlechtová