1

Zdravý životní styl

Zdravý životní styl
Náš čtvrtý tematický den se nesl v duchu zdravého životního stylu. V úvodu žáci celé školy společně shlédli krátkou prezentaci, která vyústila v diskusi. Dotkli jsme se témat, jako je zdravá výživa, pohyb, odpočinek, spánek a v neposlední řadě i čistota a veselá mysl.
Prostřednictvím dotazníku měli žáci možnost zjistit, jak správně či nesprávně žijí. Dověděli se něco o zdravých a nezdravých potravinách, o pitném režimu, o tom, co zařadit do svého jídelníčku nebo naopak co z jídelníčku vypustit. Také to, jak důležitý je pohyb, odpočinek a dostatek spánku v našem životě. Pitný režim byl nejvíce diskutovaným tématem, zejména slazené a energetické nápoje.
Ve zbytku dopoledne se každá třída věnovala jednomu z témat, o kterých jsme mluvili v úvodu tematického dne (zdravá strava, pohyb, odpočinek a spánek). Děti ve třídě společně nakreslily postavu, kterou zaplnily obrázky a popisky k danému tématu.
Cílem tohoto tematického dne bylo seznámit žáky s tím, jak pečovat o své zdraví, a to nejen o to fyzické, ale také o to duševní.