ZÁPIS DĚTÍ DO 1. ROČNÍKU PRO ŠKOLNÍ ROK 2019/2020

ZÁPIS DĚTÍ DO 1. ROČNÍKU PRO ŠKOLNÍ ROK 2019/2020

ZÁPIS SE KONÁ V PONDĚLÍ 9. DUBNA 2018
OD 14.00h DO 15.00h
VE ŠKOLE V ULICI ŠVERMOVA 115

S SEBOU:

• DOPORUČENÍ SPC K ZAŘAZENÍ DO ŠKOLY

• RODNÝ LIST DÍTĚTE

• OBČANSKÝ PRŮKAZ ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ

Mgr. Jan Urban