Vyhodnocení projektu Romský týden 13. - 19. 5. 2019

Vyhodnocení projektu Romský týden 13. – 19. 5. 2019

V měsíci květnu proběhl v dětském domově projekt Romský týden, který byl zároveň spojen s výstavou pod názvem  Příběh Romů. Putovní verze přináší velmi zhutněnou verzi stálé expozice Muzea romské kultury. Výstava podává základní informace o muzeu, věnuje se dějinám Romů od Indie, přes středověké a novověké období po dějiny 20. století včetně shrnutí současného postavení Romů na území České republiky. Seznamuje jak s dějinným rámcem, tak  také  s kulturou Romů, prezentuje způsoby tradiční obživy včetně řemesel,  nechybí ani hudba, jazyk a literatura, rozvíjející se výtvarné umění a celá oblast duchovní kultury.
Úkolem tohoto projektu bylo se blíže seznámit a prozkoumat Romskou menšinu, žijící na našem území.
Děti poznávaly jejich kulturu, hodnoty, tradice. Rovněž se porovnávaly rozdíly životních úrovní.
V průběhu projektu se pracovalo pomocí PC, kde byly dětmi vyhledávány potřebné informace, které se doplňovaly do soutěžního kvízu.
Projekt hodnotíme jako zdařilý, byl pro nás velkým přínosem.
Zároveň děkujeme CPDM Český Krumlov za instalaci výstavy v našem DD.