1

Vánoční besídka klidu a pokoje

Vánoční besídka klidu a pokoje

… tato naše akce se uskutečnila nejen jako rozloučení se s kalendářním rokem v DD, ale také jako možnost předat si s dětmi poselství, které ony samy ze svých rodin moc neznají. Poselství odpuštění, smíření, klidu a pokoje. A to vše dobrovolně, volným tempem …
Děti se v rámci svých možností podílely na přípravě místnosti, výzdobě, občerstvení. Kdo měl zájem, mohl nejprve shlédnout francouzský rodinný film plný dobrodružství a laskavé legrace. Poté nás navštívila slečna Eva Ptáčková se svým osobním příběhem dospívání v DD a cestě k postavení se na vlastní nohy. Aktivní a malé děti nacvičily i hudební vystoupení plné zpívaných koled s nástrojovým doprovodem pod vedením tety Báry. Vše vyústilo v nevázané veselí tanečního reje, svobodných zpěvů na mikrofon, hodování a došlo i na rap. Nakonec jsme si vzájemně pomohli uklidit společenskou místnost a odešli na své rodinky uložit se k poslední, v tomto roce „dětskodomovské noci ..“.