1

Tematický den - LAND – ART

Tematický den – LAND – ART

Tento tematický den byl věnován uměleckému směru Land art. Nechali jsme se inspirovat již hotovými díly, na kterých jsme si ukázali, co tento umělecký směr představuje a co to vlastně Land art je. Land art v překladu znamená zemní umění neboli umění země. Jde o práci v přírodním prostředí se vším, co máme v přírodě k dispozici. Důležitý není výsledek tvorby, ale především prožitek z ní. Počasí nám přálo, a tak jsme vyrazili do přírody, která nám nabídla spoustu tvarů, materiálů a barev. Cestou po okolí jsme nasbírali snadno dostupný přírodní materiál (listy, šišky, kamínky, kaštany, mech…) a po shrabání listí tak na vyčištěné ploše začala vznikat umělecká díla. Při sběru materiálu jsme se řídili pravidlem „Netrhám, nelámu, neničím, pouze sbírám.“ Děti pracovaly ve skupinkách, ale obrázky vytvářely také individuálně. Dobrá Voda se tak na okamžik stala galerií, v níž měly děti možnost vystavovat. Na závěr proběhla prezentace, při které děti měly možnost hovořit o svých výtvorech a pocitech při tvorbě svého díla. Cílem tohoto tematického dne bylo seznámit děti s rozmanitostí přírodních materiálů, rozvíjet jejich fantazii a kreativitu při práci s přírodninami a především učit děti vnímat krásu přírody.