380 738 258 info@detskydomovhp.cz

Tematický den – Kniha

Tematický den – Kniha

Den na téma kniha… Jak nejlépe takový den prožít? No přece v knihovně.
27. 9. 2016 proběhl náš první tematický den v tomto školním roce. Dne na téma kniha se zúčastnili všichni žáci a učitelé školy. Cílem bylo seznámit žáky s tím, jak kniha vzniká, s výrobou a historií s pojmy autor, spisovatel, ilustrátor, knihovna a tím u dětí vytvářet a rozvíjet kladný vztah ke knize a čtení.
V první části tematického dne jsme navštívili místní knihovnu. Paní knihovnice Ludmila Homolková seznámila děti s některými dětskými knihami, vysvětlila dětem, jak se s knihou zachází, jak se v knihovně knihy řadí, jaký je rozdíl mezi knihovnou a prodejnou knih, provedla nás všemi odděleními knihovny a své povídání doplňovala vtipnými hádankami a zajímavými kvízy. V závěru návštěvy si děti mohly ověřit své znalosti při hádání jmen ilustrátorů dětských knih. Návštěva byla zajímavá a velice poučná. Někteří žáci si odnesli z knihovny i přihlášku.
Po odchodu z knihovny náš tematický den pokračoval ve škole, kde každá třída měla svůj vlastní program. Děti měly možnost shlédnout prezentaci a znovu si připomenout naše nejznámější autory a ilustrátory dětských knih a knih pro mládež. Seznámily se s tím, jak kniha vzniká, jaké máme druhy knih a jakou podobu může mít kniha.
V I. třídě si děti četly pohádku „O Popelce“, v moderní i klasické podobě. Porovnávaly jazykové a výrazové prostředky a způsob, jakým je pohádka napsaná a ilustrovaná. Děti si vyrobily záložky do knih a namalovaly šaty pro Popelku. Na závěr si udělaly ve třídě výstavku dětských knih.
II. třída se zabývala výrobou knihy. Paní učitelka dětem přiblížila formou prezentace cestu od rukopisu ke knize. Děti se seznámily s pojmy grafika, korektura, recenze, redakce, tisk, vazba atd. Každý žák si vyrobil svou knihu a doplnil ji vlastní ilustrací.
Ve III. třídě se četla pohádka „O Otesánkovi“. Po přečtení si děti rozdělily pasáže z pohádky a ty pak namalovaly. Paní učitelka doplnila obrázky textem a společně vytvořili krásný komiks.
Tematický den „Kniha“ byl určen pro všechny žáky školy. Žáci měli možnost společně sdílet zážitky a zkušenosti z četby, rozvíjet své komunikační dovednosti, spolupracovat, naslouchat, rozvinout svou slovní zásobu a prezentovat se před ostatními. Hlavním cílem bylo ukázat dětem, že čtení může být nejen zajímavé, ale i zábavné.
Tř. uč. Koritarová Martina