1

Tématický den – EVVO – Naše příroda

Tématický den – EVVO – Naše příroda

Další tématický den proběhl ve středu 14.června.
Třídy – respektive družstva – vyrazila na trasu s mapou, ve které bylo zakresleno všech 20 soutěžních úkolů. A také s hrací kartou, do které zapisovali všechny odpovědi. Postupně prošli po Dobré Vodě celou trasu. Snažili se odpovědět na otázky, týkající se naší přírody a především její ochrany.
Když se všechna družstva sešla zpět na zahradě, byl už rozdělaný oheň a závěr si všichni užili opékáním špekáčků a poslechem hudby.
Mezitím jsme opravili a spočítali všechny hrací karty a vyhlásili výsledky. Na prvním místě se umístila 3. třída, na druhém místě 2. třída a na třetím místě 1. třída.
Protože bylo krásné počasí a pravá soutěžní nálada, všichni si den moc užili.