Spolupráce s Jazykovkou Krumlov s.r.o.

 

 

 

Spolupráce s Jazykovkou Krumlov s.r.o.

 

„Life is like riding a bicycle. To keep your balance, you must keep moving“

ALBERT EINSTEIN  

V srpnu 2022 započala naše spolupráce s Jazykovkou Krumlov. Bylo to pro nás důležité a velmi šťastné rozhodnutí. Některé děti byly hned integrované do programu letního tábora a v průběhu školního roku jim pravidelně 1 x za měsíc nabídla pestrou paletu aktivit, které se netýkají pouze rozvoje jazykových znalostí a komunikačních dovedností. I minulou sobotu se děti mohli vydat na cestu, která vytváří příležitosti, otevírá dveře, zbavuje ostychu a dodává sebevědomí. Stačí překonat strach, otevřít se druhým a opustit znuděnou pózu. Jazykovka razí dvě zásady.

– Chyba je příležitost

– Opakování je matka moudrosti     

Soboty jsou příležitostí vybrat si mezi lekcemi angličtiny či španělštiny se Soňou Dobiášovou, workshopem „pečení v angličtině“ s rodilou mluvčí Romandi Louw, seberozvojovými hrami které vede speciální pedagožka Markéta Kotková. V letošním roce se pak k Jazykovce přidala Káťa Sněhotová z Latinas,  ta vede taneční seminář. Tuto zájmovou a vzdělávací podporu poskytuje Jazykovka bezplatně. Alespoň touto cestou bych chtěl všem, kteří se podílí, upřímně poděkovat. Vidíme svět podobně. 

Jan Urban, ředitel

 

….I’m just a dreamer, I dream my life away oh yeah

I’m just a dreamer, who dreams of better days

If only we could all just find serenity    

It would be nice if we could live as one

When will all this anger, hate and bigotry be gone?