1

Soutěž družstev mladých zdravotníků

Jakou cenu má vlastně lidský život? Dá se vůbec jeho cena vyčíslit? Člověk se v lidském životě dostává do situací, kdy mu jde o život a potřebuje pomoc. Umíme mu pomoci?
O tom se nás snažily přesvědčit čtyřčlenné hlídky v čele s velitelem na okresním kole „Soutěže mladých zdravotníků“, konané 19. května 2016 v Českém Krumlově. Soutěžilo se ve dvou věkových kategoriích – mladších a starších žáků.
V městském parku Českého Krumlova bylo vytvořeno osm stanovišť, kde si hlídky musely poradit s různými druhy poranění. S imitací poranění osob pomáhali žáci a žákyně Střední zdravotnické školy.
Hlídky musely prokázat znalosti v obvazových technikách, improvizovaném ošetření, transportu raněných. Praktickou školu z Horní Plané reprezentovaly dvě družstva. 1. družstvo – Veronika Oračková, Petr Oráček, Pavel Bandy, Dominik Lang, Miroslav Šimeček se umístilo na 6. místě, 2. družstvo ve složení – Richard Sivák, Martin Šenkypel, Adéla Nanárová, Lenka Šimečková, Lukáš Baštýř se umístilo na 7. míetě..
Naše družstva se v široké konkurenci neztratily, o čemž svědčily malé bodové rozdíly ve výsledkové listině. I když jsme na medaile nedosáhli, obohatili jsme si vědomosti z oblasti poskytování 1. pomoci.
Je důležité, aby se žáci i děti našeho domova, podobnými akcemi stávali součástí běžného dění. Jen tak můžeme dosáhnout inkluze.
Za zorganizování soutěže patří poděkování též Oblastnímu spolku Českého červeného kříže v Českém Krumlově, v čele s ředitelkou Michalou Podholovou.

Za náš Dětský domov Mgr. Jana Šlechtová