1

Romský týden

Termín uskutečnění : 8. – 14. 4. 2016

V termínu 8.- 14. 4. 2016 proběhl u nás v dětském domově projekt Romský týden. Úkolem tohoto projektu bylo se blíže seznámit a prozkoumat Romskou menšinou, žijící na našem území.
Děti poznávaly jejich kulturu, hodnoty, tradice. V průběhu projektu se pracovalo pomocí PC, kde byly dětmi vyhledávány potřebné informace, které se doplňovaly do soutěžního kvízu.
Na každý den měly děti zadané úkoly, které plnily.
Také nemůžeme opomenout, že se v naší kuchyni vařily romská jídla, která měla u dětí
i ostatních zaměstnanců úspěch.
Projekt hodnotíme jako zdařilý, byl pro nás přínosem.
Polévka: Romská fazolová
Hl. jídlo: Kuřecí perkelt