1

Řemeslo- zpět do minulosti

Řemeslo- zpět do minulosti

Stará řemesla jsou dnes součástí dědictví, které nám zanechaly generace předků. Jsou vzpomínkou na každodenní nelehký život našich pradědů, na jejich důvtip, úctu k přírodě i lidským výtvorům a na jejich vynalézavost, s jakou si dokázali poradit bez technických vymožeností. Našim dětem bychom měli dát možnost toto dědictví dřívějších generací poznat, a proto jsme se v rámci celoškolního projektu Řemeslo – zpět do minulosti rozhodli věnovat drátenictví.
Tradiční drátenictví v minulém století díky průmyslové výrobě zaniklo, v současnosti se však dostává do povědomí díky drátenickému šperkařství a využívání v umělecké tvorbě.
Že měl dráteník těžké živobytí, si děti vyzkoušely na vlastní prstíky, když se pokoušely odrátovat sklenice. Jak se jim to zdařilo, posuďte sami… Hanka Kaboňová