1

Předání šeku od firmy Engel

Předání šeku od firmy Engel

Firma Engel, pořádala pro náš dětský domov Strom přání, kdy zaměstnanci firmy zakoupili výrobky našich, dětí a vedení firmy Engel částku zdvojnásobilo. Symbolický šek v hodnotě 43 700.- Kč předal 13. února 2018 ředitel společnosti Peter Jungwirth řediteli dětského domova Mgr. Janu Urbanovi.
Děkujeme za finanční dar, který využijeme na zakoupení kol pro děti.

Mgr. Urbanová I.