Pracovní vyučování – chlapci

Chlapci komentují, co je nejvíce při pracovním vyučování baví:

  • Martin 6. třída: „Nejvíc mě baví vyrábět kopí a štít.“
  • Dominik 6. třída: „ Baví mě práce se dřevem v dílnách.“
  • Kuba 6. třída: „Dřevo, práce na zahradě ne!“
  • Petr 10. třída: „Práce na zahradě, hrabat, vozit kolečko a tak.“
  • Martin 6. třída: „No, tak nemůžu si vybrat, svícny ze dřeva mě bavily.“
  • Petr 8 třída: „Vaření.“

VHLED DO VZDĚLÁVACÍHO OBSAHU
Seznámení se zařízením školní dílny a cvičné kuchyně Řád školní dílny a cvičné kuchyně
Pěstitelské práce
Základní podmínky pro pěstování – půda a její zpracování Zelenina – osivo, sadba, výpěstky, podmínky a zásady pro pěstování
Práce s technickým materiálem

Práce se dřevem – řezání, opracování (sázecí kolík, jmenovka k záhonu, meč, obrázek, hrací kostka…)
Práce s kovem (drát – stříhání, ohýbání (kroužky z drátu – řetízek, píšťalka, háčky na zavěšení pomůcek…)
Práce s plasty – řezání, opracování (přívěšek)
Provoz a údržba domácnosti
Údržba domácnosti – úklid, postupy, prostředky, bezpečnost při styku s čistícími prostředky
Práce montážní a demontážní
Konstrukční stavebnice typu „Merkur“
Práce s ostatními materiály
Příprava pokrmů
Cvičná kuchyně – základní vybavení, udržování pořádku a čistoty, bezpečnost a hygiena provozu
Potraviny, příprava pokrmů – úprava pokrmů za studena
Práce s ostatními materiály
Práce s papírem a kartónem (výroba papíru, stříhání, ohýbání, polepování, řezání lepenky, sešívání listů, zhotovování polepovaných papírů)
Práce s modelovací hmotou (modelovací hlína, modurit, sádra, keramická hlína)
Práce s koženkou – řezání, stříhání, šití
Ruční šití – základní stehy, jednoduché opravy prádla