1

Poznej sám sebe

Poznej sám sebe

V pátek 23. června se uskutečnil celoškolní projekt nazvaný „Poznej sám sebe“, který se nesl v indiánském duchu. Ráno jsme se všichni sešli v tělocvičně na indiánském sněmu, abychom si společně zatančili a dověděli se, jaké úkoly budeme plnit.
Ve svých kmenech – třídách jsme se pustili do prvního úkolu. Museli jsme si vymyslet své indiánské jméno. Někdo byl za minutku hotov, ale některým z nás to dalo opravdu zabrat. Pak jsme kreslili svůj autoportrét a popisovali jsme se, jak vypadáme. Takže konečně to víme.
Nakreslit své totemové zvíře a napsat, proč jsme si ho vybrali, bylo jednoduché, zato přijít na to, jakými dovednostmi a vlastnostmi jsme svému kmeni užiteční, bylo stejně těžké jako najít poklad. Většina z nás si nechala poradit od kmenové rady, takže i tento úkol jsme splnili. To, co nám zatím moc nejde, ale chtěli bychom to umět, jsme si dokázali najít většinou sami.
Namalovat svou vysněnou krajinu stihly jen některé skupiny.
Na závěr jsme se opět sešli v tělocvičně a pokračovali ve sněmu. Tentokrát jsme se již mohli oslovovat svými indiánskými jmény, když jsme si společně ukazovali některé ze svých obrázků. Úplnou tečkou za tímto dnem, byl společný kolový tanec, který jak jinak, také nebyl moc jednoduchý.
Díky za ochotu splnit všechny úkoly a za odpovědi k otázkám
Hanka Kaboňová
1. Který úkol vás jako třídu bavil nejvíce?
-Kreslit totemové zvíře a přemýšlet nad tím, proč jsme si ho vybrali.
-Společné povídání v tělocvičně.
-Asi kreslit své zvíře.
2. Co bylo nejtěžší?
-Najít vlastnosti a dovednosti, kterými jsme užiteční.
-Taneček v tělocvičně.
-Říct, v čem jsem užitečný svému kmeni.
3. Čím dokážeš být užitečný svému kmeni?
-Fyzickou silou, uklidním konflikt, naslouchám, mám nápady na tvoření, poradím někomu, udržuji pořádek, ovlivním skupinu v dobrém, aby něco dělala, snažím se dělat svou práci dobře
(vlastnost nebo dovednost, která se ve třídě objevuje alespoň u jednoho člena)
-Tahle skupina si přímo rozdělila své role:
Sára – náčelník, Pavel – bojovník, Kristýna a Dominik R.- starost o jídlo, Dominik L. – lovec,
Jakub – starost o oheň