PODĚKOVÁNÍ - SOUTH BEHEMIA CLASSIC

Poděkování

ÚAMK South Bohemia Rally Club, ČK motorsport s.r.o.

Za opětovné pozvání našeho DĚTSKÉHO DOMOVA na slavnostní večerní vyhlášení výsledků soutěže SOUTH BOHEMIA CLASSIC 2021. Děkujeme zejména řediteli soutěže panu Pavlovi Kacerovskému, dále Michalovi Pavlíčkovi, Ing. Karlovi Machovi i ostatním zúčastněným, kteří nás již berou jako součást své veteránské rodiny, https://southbohemiaclassic.cz/.  

Darem pana Jiřího Kovaříka tak máme nejen finance na společné zážitky – jakožto i plavbu parníkem, ale také obraz do naší sbírky.

Za úžasnou plavbu parníkem s fenomenálním rautem děkujeme také panu Dr. Lukas Dorn-Fussenegger (lcd@dornfussenegger.net).

                                                   Za nás všechny Mgr. Jana Šlechtová