1

Poděkování

Chtěli bychom poděkovat Pavlu Kacerovskému, řediteli soutěže (https://southbohemiaclassic.cz/) za pozvání na slavnostní večer, kde se pro náš dětský domov v Horní Plané opět dražil obraz. Příjemnou náladu, vřelé přijetí a obdiv čtyřkolových legend dovršila dražba, díky které jsme získali úžasných 54 000,-. Dražitelům panu Michalu Pavlíčkovi a Ing. Karlu Machovi velice děkujeme. Díky vám vyrazí děti na výšlap, kde si přinejmenším ověří vytrvalost a meze svých schopností.

Za nás všechny Jana Šlechtová