Poděkování

Děkujeme řediteli soutěže panu Pavlu Kacerovskému za opětovné pozvání na závěrečný galavečer South Bohemia Classic, kde byla uskutečněna aukce věnovaného obrazu. Pro náš Dětský domov tak bylo celkem vydraženo 68 000,-, finance budou použity na trampolíny a zahradní prvky pro děti.
Poděkování patří také D. Bartůňkovi – společnost MUR PORTANT s. r. o.
Velice si vážíme Vaší dobrosrdečnosti,
za náš domov Jana Šlechtová