Parodie na dnešní svět

Parodie na dnešní svět“

V sobotu 24. března proběhla společná soutěž s názvem „Parodie na dnešní svět“, kterou pořádala 3. rodinná skupina. Soutěže se zúčastnily všechny děti. Každá rodinka si v průběhu týdne připravila své vystoupení a v sobotu jej před všemi předvedla. V některých případech s dětmi vystupovaly i paní vychovatelky.

Děti se blýskly povedenými představeními, podporovaly se navzájem a celým odpolednem vládla příjemná atmosféra.

Diváci mohli shlédnout parodii na Super star, soutěž Co na to Oxford?, scénku z vyučovací hodiny, televizní reportáž o politické situaci, přednes básní a zpívanou pohádku O Červené Karkulce.

Které představení bylo nejlepší? Těžko hodnotit, všechny děti podaly skvělý výkon
a všechna představení byla po zásluze odměněna.

Barbora Žílová