380 738 258 info@detskydomovhp.cz

Odpad z nebe nespadl

V sobotu 9. dubna se děti z Dětského domova, v rámci Environmentální výchovy, vydaly na vycházku Horní Planou s gumovými rukavicemi a igelitovými pytli. Tento den byl celodenním projektem nazvaným „Den Země – náš malý dárek Zemi“.
V dopoledních hodinách jsme se vydali cestou od horní budovy Dětského domova směrem k pláži. Celou cestu jsme sbírali poházené odpadky a věřte nebo ne, byly jich celé tři velké pytle. Našli jsme i nehezká zákoutí, kde papírků, igelitů, PET lahví, plechovek atd., je stále ještě mnoho. Nebyla a není to hezká vizitka našeho města, konstatovali jsme společně.
Odpoledne jsme pro děti v parku na Dobré Vodě připravili šipkovanou s vědomostním kvízem, kde se děti dozvěděly mnoho zajímavostí. Řešily otázky týkající se třídění odpadu, určovaly, kam například s léky, bateriemi, chemikáliemi, motorovými oleji atd. Dalším tématem byly obnovitelné zdroje energie, kde se děti dozvěděly, jaké to jsou, povídali jsme si o jejich výhodách či nevýhodách. Činnosti, které se nesmí provádět v ochranném pásmu u vody, byly dalším bodem kvízu. Největší vzrušení přicházelo u řešení otázek, kdy jsme se ptali na přibližnou dobu rozpadu v přírodě: například takový papírový kapesník bude ležet 3 měsíce v trávě, než se rozloží, noviny 3 až 12 měsíců, cigaretový nedopalek a žvýkačka až 5 let, igelitová taška asi 100 let a sklo se v přírodě samo nerozloží nikdy.
Po splnění úkolů a vyřešení otázek kvízu si děti opekly na naší zahradě špekáčky a prožily podvečer v duchu her a zábavy.
Úkolem tohoto dne bylo zamyslet se společně, jak se k naší planetě chováme a co všechno bychom mohli změnit my sami, jak ji chránit, aby zůstala krásná i pro další generace.
Myslím, že cíl tohoto projektu byl splněn. Velice mne potěšilo a u srdíčka zahřálo, když druhý den jedna dívka z mé skupiny na mne na vycházce po vybalení bonbónu z dálky volala: „Teto, teď už si rozmyslím, jestli ten papírek zahodím do trávy, když jsme včera sbírali ty odpadky“ a zastrčila si ho do kapsy u bundy.

…. jeden papírek to sice nespraví, ale u nás už se začalo.

Rynešová Jana