380 738 258 info@detskydomovhp.cz

Odborná podpora a spolupráce ve škole

Odborná podpora a spolupráce ve škole

V naší škole pracujeme s principy PBIS – účinnou podporou pozitivního chování.
V jednotlivých třídách dlouhodobě naši učitelé a trpěliví asistenti pedagogů spolupracují s psychoterapeutkou, mentorkou pro Jihočeský kraj a lektorkou PBIS Mgr. Bc. Terezií Nádvorníkovou, která s aktivními pedagogy školy spoluvytváří, účinným systémem intervencí, bezpečné prostředí a podporu pro pozitivní vztahy ve třídních kolektivech. Tyto upravené individualizovaně specifické podmínky umožňují dlouhodobé předcházení poruchám chování.
Budujeme tak i funkční analýzou, systém specifické regulace, jenž snižuje intenzitu a komplexnost nevhodného chování. Výrazně rušivé chování, které bývá rezistentní vůči běžným snahám o vyřešení v oblastech primární i sekundární prevence, která je již více zaměřená na opakování pozitivní zpětné vazby či pomoc nácvikem vhodného chování. Eliminujeme a snižujeme tak počet stávajících případů u žáků s dlouhodobě opakujícím se intenzivním nevhodným chováním, s nímž k nám nově děti výrazně častěji přicházejí.

Mgr. Jana Šlechtová