1

Obědy pro děti

OPD_Banner_2016_480x300

Pro druhé pololetí školního roku se nám podařilo získat finanční dar od společnosti
WOMEN FOR WOMEN v projektu „OBĚDY DO ŠKOL“ pro DVĚ ŽÁKYNĚ NAŠÍ ŠKOLY, které tak mohou chodit do konce školního roku na obědy zdarma!

Děkujeme a dobrou chuť přejeme i ostatním dětem, na které se usměje štěstí, a budou projektem také vybrány.
Obědy pro děti pomáhají dětem, které se ocitly v situaci, že jejich rodiče si nemohou dovolit zaplatit jim obědy ve školních jídelnách. Pomoc potřebným dětem je poskytována přímo prostřednictvím základních škol na základě darovací smlouvy tak, aby se obědy dostaly opravdu k dětem, nezkomplikovalo to ještě více situaci rodičů a pomoc nemohla být zneužita.
Více na: www.obedyprodeti.cz