Návštěva z dálek v dětském domově

Návštěva z dálek na dětském domově
I v letošním roce jsme se na konci září staly součástí projektu Edison, díky partnerství s AIESEC.
Projekt EDISON spojuje mladé lidi odlišných kultur a národností, aby se seznámili se zvyky, tradicemi a situací v jiných zemích a stali se tak generací, která prolomí prohlubující se mezikulturní bariéru. Vizí projektu je tolerance a příznivé společné soužití české společnosti s různými kulturami a národy, a to na základě jejich porozumění a omezení předsudků a stereotypů.
To vše zní velmi hezky, my jsme však očekávání neměli až tak vysoké. Zapojení do projektu pro nás znamenalo zahrnout šest studentů z různých zemí do programu školy i domova. Díky multikulturní atmosféře, vyvolané zahraničními stážisty, byl náš týden výuky oživen o nepřeberné množství informací, zajímavostí i her. I běžné bytí na domově vonělo dálkami. O nezapomenutelné zážitky, typické předměty, osobní příběhy i gastronomické pokušení se nám postarali studenti Ali a Ilayda z Turecka, Nora z Rumunska, Aishwarya z Indie, Lara z Číny a Bruna z Brazílie. A jazyková bariéra? Naštěstí máme všichni ruce a nohy .
Jana Šlechtová