1

Mikulášská nadílka

 

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA

  1. Společné povídání o tradicích, symbolech, smyslu a významu vánočních svátků.
  2. Pohádkové podání celé akce v režii a hereckém výkonu nejstarších žáků
  3. Rozdělení balíčků od Spolku dobrovolných hasičů v Horní Plané

… u nás jsou jen pilní žáci, proto se čert vracel do pekla s prázdnou.

 

Komentáře žáků:

Martin 6. třída: „Museli jsme plnit úkoly s čerty. Nebál jsem se ničeho.

Pavel 6. třída: „ Já vím, kdo to byl, převlečený deváťáci.
(pozn. … ale držel se raději v blízkosti své p. učitelky)

Vojta 4. třída: „To bylo dobrý, se mi to moc líbilo