1

Mikulášská besídka

Mikulášská besídka

Mikulášskou besídku uspořádala základní škola dětského domova, ale velkoryse byli pozváni i všichni ostatní obyvatelé dětského domova školou nepovinní. Do tělocvičny zavítal Mikuláš, čert, anděl a jako již tradičně je i tento rok je doprovázela moderátorsky zdatná Káča. Děti měly za úkol svými dovednostními vystoupeními získat čertovskou měnu, kterou obratem mohly dát na misky vah, jež rozhodovaly o vykoupení paní zástupkyně školy ze spárů pekelných. Akce se především díky dobré přípravě paní učitelek vydařila a děti se vzájemně pobavily při prezentaci různých dovedností, jimiž vykoupily hříšnou duši paní Šlechtové . To vše dítka nakonec mohla užít spolu se sladkostmi, které od Mikuláše obdržela.