Engel dětem – Strom přání

Engel dětem – Strom přání

Na sklonku roku 2018 nás opět oslovila Kaplická firma Engel a připravila pro náš dětský domov Strom přání. Slavnostní zahájení prodeje výrobků s vánoční tématikou našich dětí se konalo v Českých Budějovicích, které „ odstartoval“ prokurista společnosti Engel pan Mag. Ing. Jungwirt Peter a ředitel DD Mgr. Jan Urban.
Částka za výrobky dětí se spolu s finančním darem firmy se vyšplhala na 56 020.- Kč.
Tato částka byla předána formou symbolického šeku panu řediteli Urbanovi přímo v závodě Engel v Kaplici 14. 2. 2019. Předání byly přítomny i některé děti z našeho domova, které si mohly závod prohlédnout.
Všem, kteří se podíleli na finančním daru, děkujeme. Tento dar využijeme na zakoupení dalších kol pro děti.