380 738 258 info@detskydomovhp.cz

Dopravní soutěž

V sobotu 16. 4. 2016 proběhla v našem dětském domově dopravní soutěž, které se zúčastnily všechny děti – od 5 -19 let.
Do akce byli  zapojeni i vychovatelé. Cílem soutěže bylo upevnění a osvojení si základních poznatků o dopravní situaci na silnici, zlepšení a kontrola již nabytých dovedností. Všechny děti si tak vyzkoušely svoji „bezpečnou“ jízdu na kolech a koloběžkách v jízdě zručnosti. Součástí této soutěže byly testy z dopravních předpisů, značek, zdravověda a základní povinná výbava kola. Nejlepší výkony podle věkových kategorií byly odměněny.