380 738 258 info@detskydomovhp.cz

Benefiční turnaj v nohejbale

První ročník benefičního nohejbalového turnaje uspořádalo českokrumlovské Centrum
pro pomoc dětem a mládeži, o. p. s., (CPDM) na hřišti u hornobránského rybníka
na Horní Bráně. Pan Čermák – vedoucí ICM nás oslovil, s tím, že pořádají tento turnaj a výtěžek budou věnovat našemu dětskému domovu. Nabídl nám, jestli bychom se nechtěli taky účastnit, ale časově to bohužel nevyšlo, někteří hráči jsou na víkendovém pobytu doma, jiní mají fotbal.
Tímto bych chtěla panu Čermákovi i panu Kopečkovi – řediteli CPDM moc poděkovat
za to, že turnaj uspořádali, a samozřejmě i hráčům, kteří přispěli startovným.
Příští rok si zahrajeme všichni

Mgr. Urbanová Iveta