Adventní světlo v Nové Peci 3.12.2022

Adventní světlo v Nové Peci (3. 12. 2022)

V předvečer druhého adventního víkendu začalo drobně sněžit. Sobota, jako by se probudila do světa z pohlednic, které maloval Josef Lada. A podobně plynul i adventní čas na Statku U Medvěda. Děti prožily nezapomenutelné chvíle. Děkuji všem, kteří věnovali své prostředky a úsilí, abychom tento kouzelný den mohli prožít.   

Myšlenka uspořádat charitativní řemeslné trhy se zrodila v létě 2022, a to z podnětu pana Bůbala, který kromě celé organizace trhů, nabídl také vlastní prostory rekonstruované Schwarzemberské myslivny. Velmi mě zaujal návrh, aby se do samotné realizace zapojily také děti z našeho domova. Za vším důležitým, vždy stojí úsilí, práce a vůle překonávat nepohodlí. Tím bylo rozhodnuto!

V Nové Peci se potkali řemeslníci, hudebníci, kejklíři a jiní umělci. Někteří dobrovolníci napekli buchty a připravili občerstvení, další přispěli prodejem knih a předmětů na „bleším trhu“. Akci podpořili také lidé z obecního úřadu v Nové Peci, včetně starosty pana Martina Hrbka.

Výtěžek použijeme k tomu, aby se děti z dětského domova, setkávaly co nejvíce s životem takovým, jaký ho žijí děti z běžných rodin. Největší podporu mají takové aktivity, které umožní dětem poznat nové přátele, sílu a soudržnost kolektivu, ať se jedná o sport, nebo třeba kulturu. Den strávený v Nové Peci byl symbolickým naplněním Adventu, doby naděje a očekávání. Pošleme to dál!  

Jan Urban, ředitel DD, ZŠ a ŠJ